vendredi 22 février 2013

ما ينقب عين الزوالي كان الزواليما ينقب عين الزوالي كان الزوالي، عركة آخرتها حرقان و تخريب نصبة متع صبابطي في شارع باريس في العاصمة ...
ما فما حتى سبب ينجم يخليك تعمل عملة مشنعة كيف هذي، تحرق مورد رزق انسان زاولي يستقات من طرف اللوح لزرق و شيطة و شويا سيراج باش يوكل اماليه و ذراريه ...
ما عادش انجم نزيد حتى كلمة ...

1 commentaire: